Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Voor alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten gelden de volgende voorwaarden. marie made is gevestigd op Hysophof 18 te Utrecht, KVK nummer NL69919135. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen. Als je een klacht hebt, kun je een e-mail sturen naar: mariekepouwels@hotmail.com.

Bij het plaatsen van je bestelling accepteer je onderstaande algemene voorwaarden. Wanneer wij jouw bestelling hebben ontvangen, ontvang je een e-mail ter bevestiging van jouw bestelling. We behouden ons het recht voor om niet te leveren in het geval dat het gevraagde product niet beschikbaar is. Als we niet in staat zijn om te leveren in overeenstemming met de voorwaarden in de orderbevestiging, nemen we contact met je op en geven we je de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

Om goederen te bestellen via deze website moet je minimaal 18 jaar of ouder zijn.

Overmacht: wij hebben het recht ons op overmacht te beroepen in geval van oorlog, oorlogsgebeurtenis, burgeroorlog, revolutie, overheidssanctie, staking, lock-out, blokkade, natuurramp en dergelijke. Dit betekent dat de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk hoeft te worden nagekomen. Mocht dit, in tegenstelling tot de verwachting, toch gebeuren, dan proberen wij je hiervan op de hoogte te stellen.

2. Retourrecht

Alle geplaatste bestellingen kunnen binnen 24 uur zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Annulering dient te geschieden per e-mail: mariekepouwels@hotmail.com. Dit wordt per e-mail bevestigd en bij betaling wordt het gefactureerde bedrag teruggestort.

3. Bestellen

Alle vermelde prijzen zijn bedragen in Euro. marie made behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren als een artikel niet voorradig is. Indien marie made een bestelling niet kan uitvoeren, zal marie made je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Leveren en verzendkosten

De verwerkingstijd van jouw bestelling is in de regel 7 werkdagen (ex verzendtijd) na ontvangst van betaling, mits de goederen op voorraad zijn. Indien de goederen niet op voorraad zijn, wordt een levertijd vermeld in de bevestiging die je per e-mail ontvangt.

Houd er rekening mee dat hoewel we ernaar streven een nauwkeurig beeld weer te geven, je er rekening mee moet houden dat er door handwerk variaties kunnen zijn tussen de daadwerkelijke goederen die je ontvangt en de afbeelding die op de website wordt getoond. Kleurvariaties tussen het werkelijke product en het beeld dat op je monitor wordt weergegeven, kunnen worden veroorzaakt door de instellingen van je systeem.

Je hebt het recht om de goederen binnen 7 dagen te retourneren zoals vermeld in artikel 7: Instructies voor wettelijk herroepingsrecht.

Als de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of productiefouten vertonen, waaronder mogelijk transportschade, dien je ons onmiddellijk per e-mail of telefoon te informeren over dergelijke gebreken. Maar zelfs als je verzuimt een dergelijke klacht in te dienen, blijven jouw wettelijke rechten onaangetast.

Bij materiaal- of productiefouten zal marie made het beschadigde artikel vervangen. Indien deze claim ongeldig is, worden de verzendkosten in rekening gebracht. De goederen worden afgeleverd op het laatst bekende adres van de ontvanger. Ontvanger is verplicht eventuele wijzigingen van het afleveradres aan marie made mee te delen.

5. Verzenden en leveren

Alle bestellingen worden verzonden met een erkend bezorgingsbedrijf. Na verzending volgt een melding per e-mail verzonden.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor vertragingen veroorzaakt door het bezorgingsbedrijf. 

6. Behoud van eigenaarschap

De goederen blijven eigendom van marie made tot volledige betaling.

7. Instructie voor herroepingsrecht

Recht van retour: Binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, kun je de ontvangen goederen retourneren. Deze termijn gaat op zijn vroegst in bij ontvangst van de goederen.

Hoe doe je dat? Stuur een e-mail met jouw gegevens inclusief factuurnummer en bankrekeningnummer. Stuur de goederen vervolgens terug in de originele doos. De door jouw gemaakte retour(prijs) + verzendkosten zijn voor jouw rekening bij retournering.

Houd er rekening mee dat de verzendkosten die worden gemaakt voor het retourneren van de goederen, voor eigen rekening en risico zijn.

Houd er rekening mee dat de geretourneerde goederen geen gebruikssporen mogen hebben en in een staat moeten verkeren die overeenkomt met onze controle van de goederen. Indien de goederen zijn verslechterd door een uitgebreider gebruik, behouden wij ons het recht voor om schadevergoeding te eisen.

Na ontvangst van de goederen zal marie made de goederen controleren en jouw factuur crediteren. Na ontvangst en controle van de goederen crediteert marie made jouw factuur excl. verzendkosten binnen 10 dagen.

8. Gevolg van retourneren

In het geval van een legitieme retournering, moeten alle betalingen, goederen of diensten die door beide partijen zijn geleverd, worden geretourneerd en moet een vergoeding worden betaald voor eventuele voordelen (bijvoorbeeld voordelen van gebruik). Bij bederf van de goederen kan marie made schadevergoeding eisen. Dit geldt niet als de verslechtering van de goederen alleen te wijten is aan de controle van de goederen. Anders kun je de aansprakelijkheid voor het verstrekken van schadevergoeding vermijden door de goederen niet als een eigenaar te gebruiken en door alles te vermijden dat hun waarde schaadt.

9. Data privacy

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en jouw rechten op bescherming van jouw gerechtvaardigde zorgen worden strikt in overeenstemming met de wettelijke vereisten nageleefd. Gegevens die nodig zijn om zakelijke transacties te verwerken, worden opgeslagen en kunnen tijdens het verwerken van de bestelling worden doorgestuurd naar gelieerde bedrijven of onze servicepartners.

Maak jouw eigen website met JouwWeb